HTML tutorial
НОВИ ПУБЛИКАЦИИ?
Loading...

През 2023 г. собствениците на фирми могат да избират как да организират счетоводна услуга: могат да наемат служител или да сключат договор със счетоводна кантора. И двата варианта имат своите плюсове и минуси.

Експертите съветват малките организации да възложат счетоводната работа. Що се отнася до средния и големия бизнес, ще бъде трудно без счетоводство на пълен работен ден. Ако една малка компания има средно 300 транзакции на месец, тогава голяма компания може да има същия брой транзакции на ден. В този случай се нуждаете от служител, който ще бъде "в крак".

Какво е счетоводен аутсорсинг 

Счетоводният аутсорсинг предполага изнасяне на счетоводните и отчетните функции извън компанията, когато тези задължения се прехвърлят по силата на договора на трета страна. Услугата започна да набира популярност през 2021 г. поради значителни спестявания за бизнеса. Спецификата на счетоводния аутсорсинг е, че компанията клиент получава не конкретен служител, а услуга. Например услуга за обработка на авансови отчети или счетоводство. Фирмата заплаща само за извършената работа. Предимството на този подход е, че при аутсорсинга работата няма да спре, ако служител излезе в отпуск или се разболее. В допълнение, аутсорсинг клиентът по правило не получава един служител, а цял персонал, където всеки служител има специфична функция.

 

Работният процес е изграден по следния начин: клиентът предоставя цялата информация, така че възложителят да може да започне да води записи. Списъкът на услугите се договаря при сключване на договора. Аутсорсинг компаниите са отговорни за всички свои грешки. Съгласно договора те се задължават да възстановят всички глоби, неустойки и пропуски, възникнали в счетоводния процес по вина на техните служители. Мярката за отговорност на аутсорсинг компаниите се определя в договора. Аутсорсинг компаниите осигуряват непрекъсната работа на клиента.

Видове счетоводен аутсорсинг

В момента има няколко вида аутсорсинг на счетоводство. Сред тях е консултирането. Тази услуга е необходима в ситуация, когато служителите на компанията имат въпроси относно счетоводството. Най-често това се случва при актуализиране на законодателството и въвеждане на нови форми за отчитане. Счетоводните консултации в този случай ви позволяват бързо да разрешите проблема с минимални разходи. Компанията може да възложи някои области на счетоводството. В същото време организацията запазва свой собствен главен счетоводител, а малки части от счетоводството се прехвърлят на външен специалист или компания. Например, изплащането и отчитането се извършва от самия главен счетоводител, а счетоводството за разплащания с доставчици и изпълнители се възлага на външни изпълнители. Най-популярните области на счетоводството, които се възлагат на външни изпълнители, са управление на кадрови досиета, обработка на първични документи, експортно-импортни операции, взаимни разчети с контрагенти и други.

Организацията може напълно да се откаже от счетоводната и икономическа вътрешна услуга и да прехвърли функциите си на трета страна. В този случай цялото счетоводство, отчитане и разплащания с бюджета се прехвърлят изцяло на възложителя. Клиентът на услугата трябва да избере опитен и квалифициран специалист или компания с добри отзиви и опитни служители.

 Предимства на аутсорсинг на счетоводство:

- Икономии от персонал. Аутсорсингът на малка компания ще струва няколко пъти по-евтино от специалист на пълен работен ден, дори ако служителят работи на непълно работно време.

– Клиентът самостоятелно анализира и избира аутсорсинг компания, с която ще сключи договор. Можете да намерите доставчик на евтини, но висококачествени услуги без териториална обвързаност.

 

– Възможност за смяна на възложителя по всяко време. В този случай договорът за счетоводно обслужване не може да бъде подновен след изтичането му или прекратен без изчакване на датата на изтичане. Например при щатен служител, който е назначен за постоянно, това няма как да стане. Кодексът на труда на България предвижда много гаранции за работещите граждани.

– Няма риск от уволнение на счетоводителя и човешкия фактор. Всички служители на външния изпълнител са взаимозаменяеми.

– Рисковете са застраховани. Дори ако възложителят наруши действащите счетоводни разпоредби или например забави подаването на отчети, всички глоби и финансови загуби на клиента ще бъдат възстановени. Естествено, мерките за отговорност и размерът на обезщетението са посочени в договора.

Недостатъци на аутсорсинг счетоводството:

– Рискът от грешка при избора на доставчик на услуги. Клиентът трябва да подходи с максимално внимание и предпазливост при избора на потенциален аутсорсинг.

– Дори пълното прехвърляне на счетоводството по договор за аутсорсинг не освобождава компанията от данъчна, гражданска, административна и наказателна отговорност.

От началото на 90-те години на миналия век организациите приемат за правило да наемат собствен счетоводител, на когото може да се вярва с изчисления и да знае, че ще пази всички финансови тайни на локализацията. От средата на 2000-те години ситуацията започна да се променя и услугите за аутсорсинг и аутстафинг започнаха да набират популярност. Това засегна счетоводните услуги, финансовите и данъчните консултации. България започна да възприема опита на чуждестранни компании, където на всеки три блока има свои специалисти и дори отдели и отдели. От 2009 г. ситуацията започна да се променя. Предприятията, особено големите, започнаха да се пренасочват предимно към работа със служители на пълен работен ден. Развитието на малкия бизнес, както и последвалите кризи от средата на второто десетилетие, отново промениха пристрастията на интересите, компаниите започнаха да наемат счетоводители на свободна практика или да сключват договори с тях за услуги на парче. Но тази практика показа, че работата на много счетоводители, както на пълен работен ден, така и на свободна практика, не винаги е добра. Това се дължи не толкова на тяхната компетентност и професионализъм, колкото на липсата на други необходими звена в държавата или на същата свободна практика: адвокати, данъчни специалисти, финансови директори, помощник-счетоводители или лица, които се занимават повече с техническа работа и анализи на законодателството. Напоследък все по-често чуваме, че има много грешки от страна на счетоводителите, които се забелязват не в момента на съставяне на декларации или баланс, а в резултат на ревизия или дори данъчна проверка. А такива счетоводители също трудно се уволняват.

Какво е важно да се определи в договора за аутсорсинг на счетоводство

Сключването на договор за дистанционни счетоводни услуги е стратегическо решение на ръководството на организацията, което засяга цялата дейност на компанията и се отразява на нейната ефективност. Ето защо, преди да прехвърлите счетоводните функции на трета страна, е необходимо да се разработи план за преход към аутсорсинг. Рисковете от аутсорсинг на счетоводството могат да бъдат избегнати. За да направите това, трябва правилно да съставите договор. Той посочва списъка на услугите, задълженията и отговорностите на страните. Договорът трябва да включва такива клаузи, които посочват следните аспекти:

– изготвяне на данъчни и счетоводни отчети;

– предоставяне на данни на данъчните власти;

– възстановяване на глоби за грешки в счетоводството за своя сметка;

– запазване на поверителността на данните, получени от клиента;

– предоставяне на информация на клиента за всички новости в законодателството по счетоводните въпроси;

Важно е да обсъдите подробно с доставчика условията на работа, действията при евентуални рискове или прекратяване на сътрудничество. Тогава компанията клиент ще може бързо да се върне към предишното си функциониране без загуба на ефективност или спиране на дейността.

 

Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове


SEO консултации със специалист по дигитален маркетинг

SEO консултация от специалисти на дигитална агенция ВИСЕО на достъпни цени


Ако имате затруднения с класирането в Google и търсите експертни съвети, то можете да заявите час за консултиране онлайн.
Ние, екипът на Висео ще насрочим среща, ще се подготвим, ако предварително представите проекта си, след което ще ви дадем най-точните насоки за по-добро класиране в Google.

#SEOконсултация #SEOконсултации
SEO консултация, SEO консултации, консултация с експерт, експерт по дигитален маркетинг, SEO експерт, съвети от SEO експерти, мнение на SEO специалист

Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

Може би ще Ви бъде интересна и тази статия:  Какво е сео оптимизация?
А ако желаете да увеличите познанията си в областта на търсещите машини, то тогава прочетете и тази: как се прави seo оптимизация.Вдлъбнатините и несъвършенствата след асфалтиране са едни от най-неприятните последствия, които могат да се появят.

Защо вдлъбнатините имат негативно влияние върху настилката?

Рискът от напукване е един от най-сериозните при полагането и последващата експлоатация на асфалтовата инфраструктура. Най-добре се минимизира по два начина: с компетентно първоначално полагане на настилка и адекватна поддръжка в течение на времето.

Напукванията могат да дадат отражение върху цялостната способност на настилката да изпълнява функциите си и ако не бъдат контролирани, могат дори да наложат пълната ѝ замяна.

Фактори, които водят до появата на несъвършенства и вдлъбнатини при полагане на асфалт

Причините, които могат да доведат до влошаване качеството на настилката и появата на пукнатини са много и най-разнообразни.

Прибързано или неправилно полагане на настилката, без да се спазват предписанията за извършване на процеса

Процесът на създаване на асфалтова настилка е специфичен и ако не се спазват всичките изисквания като поредност или пък се пренебрегнат важни фактори на външната среда като температура и влажност, резултатът може да се окаже фатален.

Навлизане на вода

Водата е друг естествен враг на асфалта, като има склонност да се възползва от всички негови слаби места и неравности, натрупвайки се в тях и причинявайки корозия и износване.

Омазняване

Изтичанията на бензин, гориво и други подобни субстанции също увреждат асфалта и влияят негативно на неговата устойчивост, причинявайки пукнатини, дори цели дупки.

Износване на настилката с течение на времето

Износването е може би един от най-естествените процеси, които за съжаление никой не може да спре, но без да иска, може да ускори. Предпоставки за това са наличие на всички изброени точки плюс някои фактори на външната среда като перманентно дъждовно време например.

Поява на растителност (храсти, дървета, цветя)

Растителността, особено корените на големите крайпътни дървета, ако се развият достатъчно, могат да напукат или дори директно да пробият асфалтовата настилка изпод повърхността на земята.

При необходимост от асфалтиране на улици , дворове, алеи, паркинги и други обекти, потърсете екипа на Asfaltirane-Sofia.com, които ще ви предложат супер качество на много конкурентни цени. 

Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове


Ние, екипът на дигитална агенция Висео имаме решение за Вас, ако се касае за изработката на уеб сайт

Едно решение на всичките ви проблеми - Вектори Дизайн - Изработка и Поддръжка на УебСайт. Подбрали сме най-важните инструменти, за да можем да помогнем на вас... ‎  • Фирмен Уеб Сайт  
  • ‎Онлайн Магазин 
  • Вземи Оферта за Уеб Сайт 
  • ‎Поддръжка
  • SEO оптимизация
Глобалната мрежа е мястото, където да покажете за Вашата дейност, а дигиталната ни агенция е готова да изгради популярен сайт, където Вашите потребители ще останат насаме с Вашия продукт.  Да имате добър продуктов уебсайт е едно от най-големите предизвикателства и за нас ще бъде чест да работим по Вашия.Поискайте оферта още днес!

Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтовеКаква е разликата между етерични и базови масла

Естествените масла представляват синтез от природни богатства, пригоден да служи в полза на човешкото тяло, здраве и ум.

Маслата с чист натурален произход извличат ценни ползи от растенията, за да въздействат на тялото без странични нежелани ефекти.

Сред най-популярните и приложими видове природни масла са етеричните и базовите масла. Приликата е, че и двата вида са продукт на природата и нямат добавени химически елементи.

Какви обаче са разликите между етеричните и базовите масла?

Състав

Понятието етерични масла се поражда от думата "есенция", затова и буквално се превежда като чист екстракт от растение. Етеричните масла се извличат от различни части на растенията - кора, корени, цветове, пъпки, семена, билки, плодове, дървесина и др. Маслата са краен природен синтез под формата на концентрирана течност.

От друга страна, базовите масла се наричат още растителни. За тях е характерно, че представляват мазнини, извлечени от ядките, зърната или семената на растенията. Базовите масла се състоят от минерали, антиоксиданти, мастноразтворими витамини и нутриенти, които основно подхранват кожата.Мирис

Друга основна разлика между двата вида природни масла е техният мирис. При етеричните масла мирисът е ясно изразен и наситен. Той има ободряващо или успокояващо влияние. Ароматите на етеричните масла са изключително силни и трайни, затова и се прилагат в дифузери за разпръскване.

От друга страна, базовите масла не проявяват такива ароматни качества. Техният мирис е неутрален или съвсем леко изразен. В малко от случаите базовите масла имат отчетлив мирис, но той е сравнително мек, нетраен и слаб.

Действие

Друг белег за различаване на базови масла са техните свойства.  Базовите масла имат силни благотворни ползи върху кожата. Тяхното предимство е, че гъстата им консистенция позволява локално нанасяне директно върху кожата. Базовите масла подхранват кожата и я покриват, като образуват защитна стена от замърсяване или вредители.

За разлика от тях, етеричните масла проявяват козметични, но и терапевтични свойства. Тези масла се извличат директно от растенията, заради което съдържат техните основни полезни вещества. Етеричните масла лекуват кожни проблеми, подхранват и почистват кожата. Те действат благоприятно и върху здравината на косата и ноктите. Освен това, етеричните масла укрепват костите и мускулите, лекуват стомашно-чревни разстройства и нормализират функциите на сърдечно-съдовата система. Също така те възстановяват хормоналния баланс и могат да понижат риска от някои видове рак.

Приложение

Още една ключова разлика между етеричните масла и базовите е начинът им на приложение. Базовите масла позволяват нанасяне директно върху кожата, заради по-лекия и мек състав. Те могат да се втрият или масажират с кръгови движения, като попиват бавно и образуват дебел слой, защитаващ кожата.

За разлика от тях, етеричните масла не могат да се нанасят директно върху кожата, защото имат висока концентрация и силно действие. Етеричните масла са твърде мощни за директно нанасяне, затова обикновено се прилагат след предварително разреждане с базови масла.

Нека обобщим:

Натуралните масла се извличат от растенията, като пренасят техните незаменими свойства върху човешкия организъм.

Основните видове са базовите и етеричните масла. И двата вид аоказват благоприятно влияние върху кожата и имат природно чист състав.

Въпреки това, двете масла притежават известни разлики. Базовите и етеричните масла имат различен начин на приложение, различни ползи и състав, както и разлики в ароматните характеристики.
Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове


Повечето дупки могат да бъдат предотвратени чрез използване на превантивни мерки навреме, преди да се образуват сериозни проблеми. Запечатването на пукнатини в настилката е най - важната стъпка за предотвратяване на дупки. На никой не му се иска току що да е преминал през процеса на асфалтиране на двор или паркинг и след отрицателно време асфалта да се напука и да я появят дупки.

Дупките започват, след като дъжд или сняг проникне в почвата през пукнатина в настилката и изтече под повърхността на пътя. Влагата замръзва, когато температурите паднат, което води до разширяване на земята и избутване на настилката нагоре. С повишаването на температурите земята се връща към нормалното ниво, но настилката често остава повдигната. Това създава празнина между настилката и земята под нея. Когато превозните средства преминават през тази кухина, повърхността на настилката се напуква и пада в кухото пространство, което води до образуването на дупка.

В основата на правилната поддръжка на асфалтов обект стои чистотата. Никога не подценявайте силата на чистия парцел. Ежемесечното почистване на вашия път или паркинг ще ви помогне да премахнете отломките, които биха могли да оцветят или повредят асфалтовата ви настилка. Петна от гориво или масло могат да бъдат особено вредни за вашия парцел. Уплътняващото покритие е един от най-добрите методи за предотвратяване на дупки. Той добавя защитен слой към вашия асфалт и може да помогне за удължаване на живота му.

Ако сте достигнали момент, в който асфалтовата ви настилка е неспасяема, можете да потърсите услугите на Асфалтиране.com . Те са от дълги години в бранша и ще ви предложат надеждно преасфалтиране на разумни цени.

 


Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове