HTML tutorial
НОВИ ПУБЛИКАЦИИ?
Loading...

Външни връзки и кои са най-добрите практики

 


Вътрешните връзки могат да подобрят поведенческия фактор. SimilarWeb показва показатели като степен на отпадане, време на страницата и време на сайта, за да определи, доколко отделно съдържание, както и сайтът като цяло, отговаря на нуждите на потребителите. Като свързвате съдържание с други свързани местни ресурси, можете да задържите потребителите на Вашия сайт по-дълго, подобрявайки процента на ангажираност и стимулирайки SEO.

 

Външните връзки казват на Google, че съдържанието е добре проучено. Позоваването на източници е жизненоважно за доверието както на потребителите, така и на Google.

Връзките (линковете) към висококачествени, авторитетни сайтове и съдържание показват, че сте изследвали темата и основавате твърденията си на уважавани източници на информация.

Въпреки, че всички те се считат за най-добри мрежови практики, те също са изпълнени с дезинформация. Тъй като входящите връзки прехвърлят част от правомощията на страницата към външен източник, някои твърдят, че входящите връзки винаги трябва да включват атрибута nofollow. Всъщност, това на практика не е от значение.

Докато се осланяте към надеждни сайтове и съдържание, това естествено добавя достоверност както за Вас, така и за източника. Вместо да използвате маркера nofollow, не правете връзки към съмнителен контент.

Има, разбира се, няколко добри причини да използвате маркери nofollow при линкове:

-Връзката е закупена (примери: дисплейни реклами, PPC или естествени реклами).

-Връзката сочи към вътрешна страница, която не трябва да се индексира.

-Връзката се появява в генерирано от потребителите съдържание (примери: публикации във форума, рецензии или коментари).

Когато създавате стратегия за свързване на място, следвайте следващите насоки:

Създайте навигация в сайта за потребители, а не за Google. Какво съдържание е най-важно за посетителите? Това съдържание трябва да бъде лесно достъпно от основните страници на сайта.

Откривайте възможности за вътрешни шевове. Когато пишете ново съдържание, потърсете възможности за свързване към свързано съдържание. Вместо да обяснявате една и съща концепция отново и отново в множество части, създайте фрагмент от контента, който обяснява идеята и при необходимост се свържете с нея. Прегледайте стария контент и добавете връзки към новия, релевантен контент.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.