HTML tutorial
НОВИ ПУБЛИКАЦИИ?
Loading...

Защо НПО-та имат нужда от счетоводител?


Поради своят характер, всяка неправителствена организация има нужда от инвеститори и бенефициенти, които не само вярват в каузата, но и на самата организация отдала се на тази кауза. За да се постигне такива доверие, не само еднократно а цялостно, е необходима прозрачност на дейността на организацията, като се започне от финансите и управлението им.

Счетоводство на НПО-та – специфики

Неправителствените организации са юридически лица с нестопанска цел, които изцяло разчитат на постъпления от доброжелатели, за да мога да извършват тяхната дейност. Всяка организация има нужда от ресурси, за да оперира, без значение дали това е с образователна или другояче социална цел.

Но хората не биха инвестирали парите си в нещо, ако първо му нямаха доверие, и тъй като даренията рядко имат позитивно финансово отражение за даден гражданин, той трябва да се увери, че неговата помощ ще бъде използвана в посока на дадена кауза. Разбира се, това дали една организация ще спази своята дума зависи изцяло от моралният компас на участниците в нея.

Но това, което би показало отдаденост към каузата е прозрачност в управлението на постъпилите ресурси – много организации имат прозрачна система за управление на постъпленията. Така те показва точно за какво се използват даренията, като така не само показват отдаденост към честността на тяхната дейност, но и отдаденост към правилното управление на организацията.

Счетоводни особености на НПО-та

Като юридически лица, всички НПО-та в България трябва да предоставят финансов отчет пред страната, като се изисква подробно описване на даренията, както и тяхното инвестиране в дадена кауза. И макар държавата да няма право да се меси в дейността на едно НПО, тя зорко следи за спазването на нормативните закони за ДДС и отчет.

Всяко дарение в България се облага с ДДС, а факта, че едно НПО разчита на дарения означава, че голяма част от неговите финансови постопления подлежат на строго инспектиране от страната на НАП. Тук идва и необходимостта от опитна счетоводна кантора като Contract.bg, която може да предостави експертиза и правилен подход към счетоводството на НПО-та.

С една правилно управлявана отчетна система, едно НПО е изрядно не само пред държавата, но и пред собствените си инвеститори, което води до по-голяма доверия от тяхна страна. Това как се използват ресурсите, дали правилно се управлява организацията, и дали реално се работи към самата кауза са едни от главните фактори за наличието на доброжелатели.

Нужно е правилното счетоводство на НПО

То е финансов организъм, които борави с ресурси, чието инвестира е необходимо да е подробно описани и отразено в правилно оформени счетоводни книги. Доверете се на специалистите още днес и подсигурете бъдещето на вашата организация още днес – с Contract.bg ще знаете, че спазвате законите на България и ЕС.

 

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.