HTML tutorial
НОВИ ПУБЛИКАЦИИ?
Loading...

Яйлата - Камен бряг / Reserve "Yailata" - the green oasis of Kamen bryag (Видео)

Яйлата - Камен бряг 

Яйлата е национален археологически резерват, който се намира в област Добрич и е разположен само на 2 km южно от Камен бряг и на 18 km североизточно от Каварна. Представлява приморска тераса с площ 300 декара, отделена от морето от скални масиви с височина 50 – 60 m. Местността Яйлата е обявена за археологически резерват с решение на Министерския съвет през 1989 г. За опазване на защитени видове растения и животни и техните местообитания е обявена защитената местност „Яйлата“.
0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.